Бейсенбі, 20 Ақпан 2020
Қалалық және ауылдық көше-жол желісін жалпы ұзындығы 427,9 км., оның ішінде 77% қала көшелері және 23% ауылдық елді мекен.

Лауазымдық міндеттер

«Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ басшысы
cанаты
E-R-1
1. Жалпы ережелер
1.1..Осы лауазымдық нұсқаулық «Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ (әрі қарай - Бөлім) басшысының құқықтарын, міндеттерін және жауапкершіліктерін анықтайды.
1.2.. Бөлім басшысы Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады және босатылады.
1.3..Қала әкімінің өкімімен өзгеше көзделмесе, қала әкіміне және оның орынбасарларына бағынады.
1.4.. Бөлім басшысы жұмыс барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамаларын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің нормативтік-құқықтық актілерін, жергілікті атқарушы органдардың өкімдері мен қаулыларын, бөлім бұйрықтарын, сонымен қатар Бөлім Ережесін басшылыққа алады.
1.5.. Бөлім басшысы тікелей қала әкіміне бағынады.
1.6.. Бөлім басшысы уақытша жұмыста болмаған кезінде, оның лауазымдық міндеттері қала әкімінің шешімімен бөлімнің басқа қызметшілерінің біріне жүктеледі.
2. Бөлім басшысының құқықтары
2.1.Бөлім басшысы:
1).Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, лауазымды адамдардан қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату және алу;
2).бөлімге жүктелген міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді пайдалану;
3).басқа мемлекеттік органдармен, ұйымдармен бөлім қызметінің негізгі бағыты бойынша өзара іс-қимыл жасау;
4).Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы заңнамасының бұзылуы анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте шаралар қабылдау;
5).бөлім қызметіне қатысты мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу;
6).бөлім құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша бөлімнің құрылымдық бөлімшелерімен, аумақтық органдармен және ұйымдармен іс-қимыл жасауды жүзеге асыру;
7).Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқығы бар.
3. Бөлім басшысының міндеттері
1) Бөлімнің қызметіне басшылық жасайды және жұмысын басқарады; бөлімге жүктелген міндеттердің орындалуына дербес жауапкершілікті атқарады, қызметкерлер арасындағы қызметтік міндеттерді және олардың жауапкершілік дәрежесін үйлестіреді, бекітеді;
2) тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты, қаланы безендендіру, көркейту, көгалдандыру, қалалық аймақтағы ел жиналатын орындарды дамытуды қамтамасыз ету;
3) тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және сыртқы көркейту объектілерін және қаланың инфрақұрылымын ұстауға негізделген әзірлемелер жасау, оның дамуына негізгі бағыт беру, қаланы сумен, жылумен қамтамасыз ету, көркейту, санитарлық тазалығын, сыртқы көркейту, фонтандарды, түнгі жарық беру торабын, арық жүйелерін, жерлеу орындарын жөндеу жұмыстарын ұйымдастырады;
4) мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын мемлекеттік қызметтер көрсету стандарттары мен регламенттеріне сәйкес жүргізілуін бақылайды және қадағалайды;
5) құжат айналымының орындалу уақыт тәртібін сақтау;
6) өте күрделі келешегі бар инвестициялық жобаларды анықтап оны қаржыландыру мақсатында қала әкіміне ұсынады;
7) «Көркем-Талдықорған» ШЖҚ МКК, «Жетісусуқұбыры» ҚМКК «Талдықорғанжылусервисі» ШЖҚ ҚМКК, «104-апаттық газ қызметі» ШЖҚ ҚМКК жұмыстарын қадағалайды және бақылайды;
8) бөлімнің және сектордың құзырына жататын басқа да тапсырмаларды орындайды.
4. Бөлім басшысының жауапкершілігі
Бөлім басшысы мыналар үшін:
1) мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексінің нормаларын, мемлекеттік қызметте болумен байланысты және заңнамаларға сәйкес басқа да шектеулерді сақтауға;
2) қызметтік тәртіпті және қызметті атқару барысында құпиялылық тәртібін сақтауға:
3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылдаған шектеулерді сақтауға;
4)қызметтік міндеттерін тиісінше және бұлжытпай орындауға;
5) қаржылық және материалдық-техникалық ресурстарды тиімді пайдалануға жауапты.

«Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
бөлімі» ММ басшысы орынбасары
cанаты E-R-2
1. Жалпы ережелер
1.1..Осы лауазымдық нұсқаулық «Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ (әрі қарай - Бөлім) басшысы орынбасарының құқықтарын, міндеттерін және жауапкершіліктерін анықтайды.
1.2..Бөлім басшысының орынбасары Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады және босатылады.
1.3..Бөлім басшысының бұйрығымен өзгеше көзделмесе, бөлім басшысына бағынады.
1.4..Бөлім басшысының орынбасары жұмыс барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамаларын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің нормативтік-құқықтық актілерін, жергілікті атқарушы органдардың өкімдері мен қаулыларын, бөлім бұйрықтарын, сонымен қатар, Бөлім Ережесін басшылыққа алады.
1.5..Бөлім басшысының орынбасары тікелей бөлім басшысына бағынады.
1.6..Бөлім басшысының орынбасары уақытша жұмыста болмаған кезінде, оның лауазымдық міндеттері бөлім басшысының шешімімен бөлімнің басқа қызметшілерінің біріне жүктеледі.
2. Бөлім басшысы орынбасарының құқықтары
2.1.Бөлім басшысының орынбасары:
1).Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, лауазымды адамдардан қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату және алу;
2).бөлімге жүктелген міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді пайдалану;
3).басқа мемлекеттік органдармен, ұйымдармен бөлім қызметінің негізгі бағыты бойынша өзара іс-қимыл жасау;
4).Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы заңнамасының бұзылуы анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте шаралар қабылдау;
5).бөлім қызметіне қатысты мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу;
6).бөлім құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша бөлімнің құрылымдық бөлімшелерімен, аумақтық органдармен және ұйымдармен іс-қимыл жасауды жүзеге асыру;
7).Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқығы бар.
3. Бөлім басшысы орынбасарының міндеттері
1). Коммуналдық және тұрғын үй шаруашылығы секторының жұмысын бағыттайды;
2) бөлім басшысы болмаған жағдайында, оның міндетін уақытша атқарады;
3) мемлекеттік қызметкерлердің Ар-Намыс Кодексін сақтау қажет;
4).жылына 2 рет көктемгі және күзгі айлық санитарлық тазалау жұмыстарын ұйымдастырады және оған бақылау жүргізеді;
5) қаланы абаттандыру, санитарлық тазарту мен тұрғын үй қоры жөніндегі барлық қалалық жұмыстарды уақытылы және сапалы жүргізілуін қамтамасыз етеді;
6) жеке, заңды тұлғалардың өтініштері мен шағымдарына жауап дайындайды;
7) қала дамуының перспективалы жоспарын орындау туралы баяндамалар дайындайды;
8) төтенше жағдайлар бойынша Азаматтық қорғаныс штабының жұмыстарын орындайды.
4. Бөлім басшысы орынбасарының жауапкершілігі
Бөлім басшысының орынбасары мыналар үшін:
1).мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексінің нормаларын, мемлекеттік қызметте болумен байланысты және заңнамаларға сәйкес басқа да шектеулерді сақтауға;
2).қызметтік тәртіпті және қызметті атқару барысында құпиялылық тәртібін сақтауға:
3).сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылдаған шектеулерді сақтауға;
4).қызметтік міндеттерін тиісінше және бұлжытпай орындауға;
5).қаржылық және материалдық-техникалық ресурстарды тиімді пайдалануға жауапты.

«Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
бөлімі» ММ тұрғын үй шаруашылығысекторының меңгерушісі
cанаты E-R-3 (№89-16-08)
1. Жалпы ережелер
1.1..Осы лауазымдық нұсқаулық «Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ (әрі қарай - Бөлім) тұрғын үй шаруашылығы секторының меңгерушісінің құқықтарын, міндеттерін және жауапкершіліктерін анықтайды.
1.2.. Тұрғын үй шаруашылығы секторының меңгерушісі Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады және босатылады.
1.3..Бөлім басшысының бұйрығымен өзгеше көзделмесе, бөлім басшысына және оның орынбасарына бағынады.
1.4.. Тұрғын үй шаруашылығы секторының меңгерушісі жұмыс барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамаларын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің нормативтік-құқықтық актілерін, жергілікті атқарушы органдардың өкімдері мен қаулыларын, бөлім бұйрықтарын, сонымен қатар, Бөлім Ережесін басшылыққа алады.
1.5.. Тұрғын үй шаруашылығы секторының меңгерушісі тікелей бөлім басшысына бағынады.
1.6.. Тұрғын үй шаруашылығы секторының меңгерушісі уақытша жұмыста болмаған кезінде, оның лауазымдық міндеттері бөлім басшысының шешімімен бөлімнің басқа қызметшілерінің біріне жүктеледі.
2. Тұрғын үй шаруашылығы секторының меңгерушісінің құқықтары
2.1. Тұрғын үй шаруашылығы секторының меңгерушісі:
1).Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, лауазымды адамдардан қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату және алу;
2).бөлімге жүктелген міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді пайдалану;
3).басқа мемлекеттік органдармен, ұйымдармен бөлім қызметінің негізгі бағыты бойынша өзара іс-қимыл жасау;
4).Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы заңнамасының бұзылуы анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте шаралар қабылдау;
5).бөлім қызметіне қатысты мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу;
6).бөлім құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша бөлімнің құрылымдық бөлімшелерімен, аумақтық органдармен және ұйымдармен іс-қимыл жасауды жүзеге асыру;
7).Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқығы бар.
3. Тұрғын үй шаруашылығы секторының меңгерушісінің міндеттері
1).Секторға жүктелген жұмыстар мен міндеттердің уақытылы орындалуын қамтамасыз ету;
2) иесіз тұрғын үйлерді жалға беру мүмкіндігі бар жобаларды дайындайды және осы мәселе бойынша құжаттардың әзірлену жұмыстарын мен жекешелендіру сұрақтары бойынша жұмыстарды бақылайды, олардың мерзімінде жүргізілуіне жауапты;
3) иесіз пәтерлер бойынша тұрғын үй қорының жағдайы туралы ақпараттарды әзірлейді;
4) бөлім балансына келген нысандардың уақтылы тіркеуден өтуін қадағалайды;
5) тұрғын үйді бөлу және қайта бөлу жүйесі бойынша қалалық коммуналдық және мемлекеттік бағдарлама аясындағы тұрғын үй қорын бақылайды;
6) мемлекеттік қызметтер көрсетуді мемлекеттік қызметтер көрсету стандарттары мен регламенттеріне сәйкес көрсетуге жауапты;
7) жеке, заңды тұлғалардың өтініштері мен шағымдарына жауап дайындайды;
8) бөлімнің және сектордың құзырына жататын басқа да тапсырмаларды орындайды.
4. Тұрғын үй шаруашылығы секторының меңгерушісінің жауапкершілігі
Тұрғын үй шаруашылығы секторының меңгерушісі мыналар үшін:
1).мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексінің нормаларын, мемлекеттік қызметте болумен байланысты және заңнамаларға сәйкес басқа да шектеулерді сақтауға;
2).қызметтік тәртіпті және қызметті атқару барысында құпиялылық тәртібін сақтауға:
3).сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылдаған шектеулерді сақтауға;
4).қызметтік міндеттерін тиісінше және бұлжытпай орындауға;
5).қаржылық және материалдық-техникалық ресурстарды тиімді пайдалануға жауапты.

«Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
бөлімі» ММ тұрғын үй шаруашылығысекторының бас маманы
cанаты E-R-4
1. Жалпы ережелер
1.1..Осы лауазымдық нұсқаулық «Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ (әрі қарай - Бөлім) тұрғын үй шаруашылығы секторының бас маманының құқықтарын, міндеттерін және жауапкершіліктерін анықтайды.
1.2.. Тұрғын үй шаруашылығы секторының бас маманы Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады және босатылады.
1.3..Бөлім басшысының бұйрығымен өзгеше көзделмесе, бөлім басшысына және оның орынбасарына, сектор меңгерушісіне бағынады.
1.4.. Тұрғын үй шаруашылығы секторының бас маманы жұмыс барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамаларын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің нормативтік-құқықтық актілерін, жергілікті атқарушы органдардың өкімдері мен қаулыларын, бөлім бұйрықтарын, сонымен қатар, Бөлім Ережесін басшылыққа алады.
1.5.. Тұрғын үй шаруашылығы секторының бас маманы тікелей бөлім басшысына бағынады.
1.6.. Тұрғын үй шаруашылығы секторының бас маманы уақытша жұмыста болмаған кезінде, оның лауазымдық міндеттері бөлім басшысының шешімімен бөлімнің басқа қызметшілерінің біріне жүктеледі.
2. Тұрғын үй шаруашылығы секторының бас маманының құқықтары
2.1. Тұрғын үй шаруашылығы секторының бас маманы:
1).Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, лауазымды адамдардан қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату және алу;
2).бөлімге жүктелген міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді пайдалану;
3).басқа мемлекеттік органдармен, ұйымдармен бөлім қызметінің негізгі бағыты бойынша өзара іс-қимыл жасау;
4).Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы заңнамасының бұзылуы анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте шаралар қабылдау;
5).бөлім қызметіне қатысты мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу;
6).бөлім құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша бөлімнің құрылымдық бөлімшелерімен, аумақтық органдармен және ұйымдармен іс-қимыл жасауды жүзеге асыру;
7).Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқығы бар.
3. Тұрғын үй шаруашылығы секторының бас маманының міндеттері
1).Секторға жүктелген жұмыстар мен міндеттердің уақытылы орындалуын қамтамасыз ету;
2) тұрғын үйді жекешелендіру сұрақтары бойынша түсініктеме, кеңестер береді, жекешелендіру жұмыстарын жүргізеді және құжаттарды тексереді, қабылдайды;
3) тұрғын үй қоры бойынша түгендеу жұмыстарын қамтамасыз ету;
4) тұрғын үй қоры жөнінде ақпараттар, баяндамалар әзірлеу, коммуналдық, жалға алынған тұрғын үй қорының төлемақысы бойынша есеп жұмыстарын жүргізеді, қадағалайды;
5) мемлекеттік сатып алу үшін тұрғын үйді сатып алу бойынша техникалық ерекшелік жобасын дайындайды;
7) жеке, заңды тұлғалардың өтініштері мен шағымдарына жауап дайындайды;
8) бөлімнің және сектордың құзырына жататын басқа да тапсырмаларды орындайды.
4. Тұрғын үй шаруашылығы секторының бас маманының жауапкершілігі
Тұрғын үй шаруашылығы секторның бас маманы мыналар үшін:
1).мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексінің нормаларын, мемлекеттік қызметте болумен байланысты және заңнамаларға сәйкес басқа да шектеулерді сақтауға;
2).қызметтік тәртіпті және қызметті атқару барысында құпиялылық тәртібін сақтауға:
3).сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылдаған шектеулерді сақтауға;
4).қызметтік міндеттерін тиісінше және бұлжытпай орындауға;
5).қаржылық және материалдық-техникалық ресурстарды тиімді пайдалануға жауапты.

«Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
бөлімі» ММ тұрғын үй шаруашылығысекторының бас маманы
cанаты E-R-4
1. Жалпы ережелер
1.1..Осы лауазымдық нұсқаулық «Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ (әрі қарай - Бөлім) тұрғын үй шаруашылығы секторының бас маманының құқықтарын, міндеттерін және жауапкершіліктерін анықтайды.
1.2.. Тұрғын үй шаруашылығы секторының бас маманы Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады және босатылады.
1.3..Бөлім басшысының бұйрығымен өзгеше көзделмесе, бөлім басшысына және оның орынбасарына, сектор меңгерушісіне бағынады.
1.4.. Тұрғын үй шаруашылығы секторының бас маманы жұмыс барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамаларын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің нормативтік-құқықтық актілерін, жергілікті атқарушы органдардың өкімдері мен қаулыларын, бөлім бұйрықтарын, сонымен қатар, Бөлім Ережесін басшылыққа алады.
1.5.. Тұрғын үй шаруашылығы секторының бас маманы тікелей бөлім басшысына бағынады.
1.6.. Тұрғын үй шаруашылығы секторының бас маманы уақытша жұмыста болмаған кезінде, оның лауазымдық міндеттері бөлім басшысының шешімімен бөлімнің басқа қызметшілерінің біріне жүктеледі.
2. Тұрғын үй шаруашылығы секторының бас маманының құқықтары
2.1. Тұрғын үй шаруашылығы секторының бас маманы:
1).Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, лауазымды адамдардан қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату және алу;
2).бөлімге жүктелген міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді пайдалану;
3).басқа мемлекеттік органдармен, ұйымдармен бөлім қызметінің негізгі бағыты бойынша өзара іс-қимыл жасау;
4).Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы заңнамасының бұзылуы анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте шаралар қабылдау;
5).бөлім қызметіне қатысты мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу;
6).бөлім құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша бөлімнің құрылымдық бөлімшелерімен, аумақтық органдармен және ұйымдармен іс-қимыл жасауды жүзеге асыру;
7).Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқығы бар.
3. Тұрғын үй шаруашылығы секторының бас маманының міндеттері
1). Секторға жүктелінген жұмыстар мен міндеттердің уақытылы орындалуын қамтамасыз ету;
2) бөлім балансына құрылысы аяқталған нысандардың құжаттарын тексеріп, тиісті органдарда тіркеу шараларын жүргізуге жауап береді;
3) құжаттардың рәсімделу тәртібін сақтау;
4) мемлекеттік сатып алу бойынша келісім – шарт жобасын әзірлейді;
5) сот, прокуратура органдарында және өзге ұйымдарда бөлім құқықтарын қорғайды;
6) жеке, заңды тұлғалардың өтініштері мен шағымдарына жауап дайындайды;
7) бөлімнің және сектордың құзырына жататын басқа да тапсырмаларды орындайды.
4. Тұрғын үй шаруашылығы секторының бас маманының жауапкершілігі
Тұрғын үй шаруашылығы секторның бас маманы мыналар үшін:
1).мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексінің нормаларын, мемлекеттік қызметте болумен байланысты және заңнамаларға сәйкес басқа да шектеулерді сақтауға;
2).қызметтік тәртіпті және қызметті атқару барысында құпиялылық тәртібін сақтауға:
3).сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылдаған шектеулерді сақтауға;
4).қызметтік міндеттерін тиісінше және бұлжытпай орындауға;
5).қаржылық және материалдық-техникалық ресурстарды тиімді пайдалануға жауапты.

«Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
бөлімі» ММ коммуналдық шаруашылық секторының бас маманы
cанаты E-R-4
1. Жалпы ережелер
1.1..Осы лауазымдық нұсқаулық «Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ (әрі қарай - Бөлім) коммуналдық шаруашылық секторының бас маманының құқықтарын, міндеттерін және жауапкершіліктерін анықтайды.
1.2.. Коммуналдық шаруашылық секторының бас маманы Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады және босатылады.
1.3..Бөлім басшысының бұйрығымен өзгеше көзделмесе, бөлім басшысына және оның орынбасарына, сектор меңгерушісіне бағынады.
1.4.. Коммуналдық шаруашылық секторының бас маманы жұмыс барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамаларын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің нормативтік-құқықтық актілерін, жергілікті атқарушы органдардың өкімдері мен қаулыларын, бөлім бұйрықтарын, сонымен қатар, Бөлім Ережесін басшылыққа алады.
1.5.. Коммуналдық шаруашылық секторының бас маманы тікелей бөлім басшысына бағынады.
1.6.. Коммуналдық шаруашылық секторының бас маманы уақытша жұмыста болмаған кезінде, оның лауазымдық міндеттері бөлім басшысының шешімімен бөлімнің басқа қызметшілерінің біріне жүктеледі.
2. Коммуналдық шаруашылық секторының бас маманының құқықтары
2.1. Коммуналдық шаруашылық секторының бас маманы:
1).Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, лауазымды адамдардан қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату және алу;
2).бөлімге жүктелген міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді пайдалану;
3).басқа мемлекеттік органдармен, ұйымдармен бөлім қызметінің негізгі бағыты бойынша өзара іс-қимыл жасау;
4).Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы заңнамасының бұзылуы анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте шаралар қабылдау;
5).бөлім қызметіне қатысты мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу;
6).бөлім құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша бөлімнің құрылымдық бөлімшелерімен, аумақтық органдармен және ұйымдармен іс-қимыл жасауды жүзеге асыру;
7).Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқығы бар.
3. Коммуналдық шаруашылық секторының бас маманының міндеттері
1). Секторға жүктелген жұмыстар мен міндеттердің уақытылы орындалуын қамтамасыз ету;
2) аралық актілерді құрумен қала бойынша көгалдандыру, абатандыру, арық жүйесі, сумен қамтамасыз ету жұмыстарын бақылайды және аталған жұмыс көлемі бойынша алдын ала есеп жасайды;
3) санитарлық тазарту жұмыстарына бақылау жүргізеді;
4). бекітілген жобалық – сметалық құжаттамаларына сәйкес №2 және №3 формалары бойынша орындалған жұмыс актілерін тексереді, қабылдайды;
5) мемлекеттік сатып алу тапсырыстары үшін техникалық ерекшелік дайындайды;
6) жеке, заңды тұлғалардың өтініштері мен шағымдарына жауап дайындайды,
7) бөлімнің және сектордың құзырына жататын басқа да тапсырмаларды орындайды.
4. Коммуналдық шаруашылық секторының бас маманының жауапкершілігі
Коммуналдық шаруашылық секторының бас маманы мыналар үшін:
1).мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексінің нормаларын, мемлекеттік қызметте болумен байланысты және заңнамаларға сәйкес басқа да шектеулерді сақтауға;
2).қызметтік тәртіпті және қызметті атқару барысында құпиялылық тәртібін сақтауға:
3).сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылдаған шектеулерді сақтауға;
4).қызметтік міндеттерін тиісінше және бұлжытпай орындауға;
5).қаржылық және материалдық-техникалық ресурстарды тиімді пайдалануға жауапты.

«Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
бөлімі» ММ қаржы-экономика секторының бас маманы
cанаты E-R-4
1. Жалпы ережелер
1.1..Осы лауазымдық нұсқаулық «Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ (әрі қарай - Бөлім) қаржы-экономика секторының бас маманының құқықтарын, міндеттерін және жауапкершіліктерін анықтайды.
1.2..Қаржы-экономика секторының бас маманы Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады және босатылады.
1.3..Бөлім басшысының бұйрығымен өзгеше көзделмесе, бөлім басшысына және оның орынбасарына, сектор меңгерушісіне бағынады.
1.4..Қаржы-экономика секторының бас маманы жұмыс барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамаларын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің нормативтік-құқықтық актілерін, жергілікті атқарушы органдардың өкімдері мен қаулыларын, бөлім бұйрықтарын, сонымен қатар, Бөлім Ережесін басшылыққа алады.
1.5.. Қаржы-экономика секторының бас маманы тікелей бөлім басшысына бағынады.
1.6..Қаржы-экономика секторының бас маманы уақытша жұмыста болмаған кезінде, оның лауазымдық міндеттері бөлім басшысының шешімімен бөлімнің басқа қызметшілерінің біріне жүктеледі.
2. Қаржы-экономика секторының бас маманының құқықтары
2.1. Қаржы-экономика секторының бас маманы:
1).Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, лауазымды адамдардан қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату және алу;
2).бөлімге жүктелген міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді пайдалану;
3).басқа мемлекеттік органдармен, ұйымдармен бөлім қызметінің негізгі бағыты бойынша өзара іс-қимыл жасау;
4).Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы заңнамасының бұзылуы анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте шаралар қабылдау;
5).бөлім қызметіне қатысты мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу;
6).бөлім құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша бөлімнің құрылымдық бөлімшелерімен, аумақтық органдармен және ұйымдармен іс-қимыл жасауды жүзеге асыру;
7).Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқығы бар.
3. Қаржы-экономика секторының бас маманының міндеттері
1).Секторға жүктелген жұмыстар мен міндеттердің уақытылы орындалуын қамтамасыз ету;
2) бухгалтерлік есепті қамтамасыз ету, балансты, салық және статистикалық есептерді уақытылы тапсыруға жауапты;
3) қаржыландыру жоспарын есептеу;
4) еңбекақы, зейнетақы, салық төлемдерін аудару және есептеу;
5) орындалған қызмет, жұмыс түрі бойынша жеке және заңды тұлғалармен уақытылы есеп жүргізу;
6) қазынашылық орган арқылы өткізілетін операцияларды ұйымдастыру және есептеу;
7) жүзеге асырылатын барлық шаруашылық операцияларды бухгалтерлік есепке алу шотында бейнелеу және мердігерлермен салыстыру актісін құрастыру;
8) конкурс және баға ұсынысы бойынша қызмет пен жұмысты сатып алуды қамтамасыз ету (аппарат бойынша);
9) жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне жауап дайындау;
10) сектордың және бөлімнің құзырына жататын басқа да тапсырмалар орындайды.
4. Қаржы-экономика секторының бас маманының жауапкершілігі
Қаржы-экономика секторының бас маманы мыналар үшін:
1).мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексінің нормаларын, мемлекеттік қызметте болумен байланысты және заңнамаларға сәйкес басқа да шектеулерді сақтауға;
2).қызметтік тәртіпті және қызметті атқару барысында құпиялылық тәртібін сақтауға:
3).сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылдаған шектеулерді сақтауға;
4).қызметтік міндеттерін тиісінше және бұлжытпай орындауға;
5).қаржылық және материалдық-техникалық ресурстарды тиімді пайдалануға жауапты.

«Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
бөлімі» ММ коммуналдық шаруашылық секторының бас маманы
cанаты E-R-4 (№89-16-07)
1. Жалпы ережелер
1.1..Осы лауазымдық нұсқаулық «Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ (әрі қарай - Бөлім) коммуналдық шаруашылық секторының бас маманының құқықтарын, міндеттерін және жауапкершіліктерін анықтайды.
1.2.. Коммуналдық шаруашылық секторының бас маманы Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады және босатылады.
1.3..Бөлім басшысының бұйрығымен өзгеше көзделмесе, бөлім басшысына және оның орынбасарына, сектор меңгерушісіне бағынады.
1.4.. Коммуналдық шаруашылық секторының бас маманы жұмыс барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамаларын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің нормативтік-құқықтық актілерін, жергілікті атқарушы органдардың өкімдері мен қаулыларын, бөлім бұйрықтарын, сонымен қатар, Бөлім Ережесін басшылыққа алады.
1.5.. Коммуналдық шаруашылық секторының бас маманы тікелей бөлім басшысына бағынады.
1.6.. Коммуналдық шаруашылық секторының бас маманы уақытша жұмыста болмаған кезінде, оның лауазымдық міндеттері бөлім басшысының шешімімен бөлімнің басқа қызметшілерінің біріне жүктеледі.
2. Коммуналдық шаруашылық секторының бас маманының құқықтары
2.1. Коммуналдық шаруашылық секторының бас маманы:
1).Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, лауазымды адамдардан қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату және алу;
2).бөлімге жүктелген міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді пайдалану;
3).басқа мемлекеттік органдармен, ұйымдармен бөлім қызметінің негізгі бағыты бойынша өзара іс-қимыл жасау;
4).Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы заңнамасының бұзылуы анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте шаралар қабылдау;
5).бөлім қызметіне қатысты мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу;
6).бөлім құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша бөлімнің құрылымдық бөлімшелерімен, аумақтық органдармен және ұйымдармен іс-қимыл жасауды жүзеге асыру;
7).Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқығы бар.
3. Коммуналдық шаруашылық секторының бас маманының міндеттері
1).Секторға жүктелген жұмыстар мен міндеттердің уақытылы орындалуын қамтамасыз ету;
2) қаланың абаттандыру, көшелік жарықтандыру жұмыстарын қамтамасыз ету және бақылау;
3) жобалық – сметалық құжаттарды әзірлеу үшін алғашқы мәліметтерді жинау;
4) мемлекеттік сатып алу тапсырыстары үшін техникалық ерекшелік дайындайды, нысандардың техникалық тапсырыстарға, ЖСҚ сәйкес болуын қамтамасыз етеді және тексеріп, бақылау жүргізу;
5) мемлекеттік сараптама қорытындысы мен бірге өңдеуден өткен ЖСҚ-ны жобалау тапсырмасына сәйкес қабылдап-алу жұмыстарын жүргізу;
6) қала бюджетін қалыптастыру үшін жиынтық есептеме дайындайды;
7) бекітілген жобалық – сметалық құжаттамаларына сәйкес №2 және №3 формалары бойынша орындалған жұмыс актілерін тексеру, қабылдау;
8) заңды және жеке тұлғалардың хаттарына, сұраныстарына жауап әзірлейді және бөлімнің және сектордың құзырына жататын басқа да тапсырмаларды орындайды.
Коммуналдық шаруашылық секторының бас маманының жауапкершілігі
Коммуналдық шаруашылық секторының бас маманы мыналар үшін:
1).мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексінің нормаларын, мемлекеттік қызметте болумен байланысты және заңнамаларға сәйкес басқа да шектеулерді сақтауға;
2).қызметтік тәртіпті және қызметті атқару барысында құпиялылық тәртібін сақтауға:
3).сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылдаған шектеулерді сақтауға;
4).қызметтік міндеттерін тиісінше және бұлжытпай орындауға;
5).қаржылық және материалдық-техникалық ресурстарды тиімді пайдалануға жауапты.

WhatsApp Талдыкорган: +7 776 215 0555

Если Вы стали свидетелем какого-либо нарушения в г. Талдыкорган - необоснованного ценообразования, нарушения правил дорожного движения, мест стихийных свалок мусора, обрывов линий электропередач и водопроводов, упавших деревьев и билбордов, появлению бродячих животных или административному правонарушению - обращайтесь на горячую линию посредством Вашего смартфона используя сервис WhatsApp.

Создано на платформе Alison CMS © 2011-2020. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.
Дизайн и разработка сайта от компании Licon.